AD: 'Degradatiezorgen groeien'

Afdrukken
PDF

adIn een rechtstreekse degradatiekraker is NBSVV er niet in geslaagd om te winnen van Rockanje. Voor de Nieuw-Beijerlanders nemen de zorgen met de week toe. Ook zaterdag ging het kansloos onderuit: 4-1.

Hoewel het programma van de ploeg van trainer Dennis van Gils in de resterende vijf duels van de competitie makkelijker lijkt dan dat van Rockanje, dat op vier punten afstand nog altijd de dichtstbijzijnde concurrent is, knaagt de twijfel over het ontlopen van directe degradatie. „Je hoeft niet gestudeerd te hebben om te weten dat het halen van de nacompetitie, waarin mogelijk degradatie nog kan worden afgewend, in onze situatie het hoogst haalbare is", toonde Van Gils zich na afloop realistisch. „En dan nog wordt het een hels karwei, want je krijgt tegenstanders uit de vierde klasse, die in een flow zitten. Die ruiken bloed, terwijl wij het hele seizoen al knokken om bij de onderste plaatsen weg te komen. We gaan in de komende duels tegen tegenstanders als IJVV De Zwervers en 's-Gravendeel zeker niet kansloos zijn, maar voor het mooie hadden we moeten winnen en de laatste plaats aan Rockanje over moeten geven. Het wordt echt een hele moeilijke slotserie, waar we voor staan." Van Gils sloeg de spijker op de kop, want NBSVV toonde zich verre van sterk in het creëren van kansen en was gedurende het kleine halfuur dat er tegen tien man werd gespeeld ook niet in staat om te scoren.

Dat geeft weinig vertrouwen voor het restant van de competitie. Al na tien minuten stond Rockanje op een voorsprong toen Sven Groenenboom de bal in alle vrijheid op de rand van het zestienmetergebied aan kon nemen en via de binnenkant van de paal doel trof: 1-0. NBSVV sloeg echter snel terug. Amper twee minuten na de openingstreffer kon Ivar Meeldijk een effectvolle voorzet die echter over de achterlijn leek te zijn geweest naar 1-1 koppen. In die fase waren er mogelijkheden op meer voor de Nieuw-Beijerlanders. Rockanje-doelman René van der Meiden bracht knap redding bij een tweede doelpoging van Meeldijk en hield zijn ploeg ook overeind bij inzet van Robin Verhoeven. Toen Ivane Matale na een klein halfuur echter een voorzet van Groenenboom verzilverde, knakte er iets bij de bezoekers, die daarna nooit meer gevaarlijk werden. Vijf minuten na rust schoot Groenenboom, die veel te snel bleek voor zijn bewaker Joey Verbaas de wedstrijd met zijn tweede treffer op slot: 3-1. En zelfs na de rode kaart voor Groenenboom kon NBSVV niet profiteren van de overtalsituatie. De 4-1 van invaller Tim Herkenraad onderstreepte de onmacht van het team van Van Gils in de slotfase nog eens extra.

Bron: AD 16-4

AddThis Social Bookmark Button

Uitstel ledenvergadering - Statutenwijziging

Afdrukken
PDF

ledenvergaderingBeste leden,

Ondanks het vele werk dat wij hebben verzet om tot een concept statutenwijziging te komen wat we aan jullie voor kunnen leggen tijdens de geplande ledenvergadering op 20 april a.s., blijven ons vragen en opmerkingen bereiken. We hebben daarom besloten de ledenvergadering te verschuiven naar een nog nader te bepalen datum, zodat we tot een concept kunnen komen wat de goedkeuring van de leden kan krijgen op een ledenvergadering.

Wel willen we op 20 april iedereen de gelegenheid geven om met ons van gedachten te wisselen over het concept zoals iedereen dat nu heeft kunnen lezen (via e-mail of in de bestuurskamer). Wij zien u graag op 20 april om 20:00 uur.

Peter Barendrecht
Secretaris

AddThis Social Bookmark Button

AD: 'Nu wél trainer van NBSVV'

Afdrukken
PDF

louis jacobsDit seizoen kijkt Louis Jacobs (62) bij NBSVV nog vanachter het hek toe. Komende zomer neemt hij op de bank de plek van Dennis van Gils in. Maar wie is de toekomstige trainer van de Nieuw-Beijerlanders?

Als jongen van 'Zuid' bleef Jacobs vrijwel zijn gehele jeugd dicht bij huis voetballen. Eerst, en het langst, bij De Musschen. Later, vanaf zijn zeventiende, mocht hij het proberen in de betaalde jeugd van Feyenoord, waar hij kwam te spelen met 'latere grote sterren' als Bennie Wijnstekers, Cor Adriaanse, Ger Reitsma en Jan Everse. Na een jaar stond de agent in opleiding op een kruispunt: hij had de keuze vol voor een carrière in het betaalde voetbal te gaan of zich te focussen op een fulltimebaan bij de politie. Dat laatste was immers te zwaar om te combineren met voetbal op het hoogste niveau.

Politiekorps
Hij koos voor het uniform. Beroepsmatig diende hij het Rotterdamse politiekorps. Als stille diender droeg hij voetbalkloffies van een opmerkelijk rijtje Rotterdamse clubs: De Musschen (dat in 2004 met DEH samensmolt tot SV DEHMusschen), CVV (in 2014 met DEHMusschen gefuseerd tot SV Charlois) en Zwart-Wit'28 (in 2004 failliet gegaan). „Het zijn allemaal clubs die niet meer bestaan. Dat ligt niet aan mij, hoor", zegt Jacobs, die als speler afsloot bij SC Botlek. Bij diezelfde club startte hij - van de jeugd tot het eerste elftal - zijn trainersloopbaan. Andermaal keer-de hij daarna terug bij zijn jeugdclub De Musschen, in combinatie met jeugdcofirdinatorschap bij Hekelingen. Later volgden trainersfuncties bij Meeuwenplaat, Egelantier Boys en LMO (za). In tegenstelling tot zijn voorgaande clubs, waar hij jarenlang bleef hangen, werd hij na acht maanden ontslagen, nadat hij botste met het bestuur van Linker Maas Oever.

Operatie
Kort erna was een operatie aan zijn versleten knie onvermijdelijk. De revalidatie verliep allesbehalve voorspoedig. „Ik heb bijna twee jaar lopen etteren met die knie." Zodoende pakt hij komende zomer in Nieuw-Beijerland na drie jaar het trainerschap weer op. Eind 2013 probeerde Jacobs ook al aan de bak te komen op sportpark De Kreek, waar Wim TijI vroegtijdig was vertrokken. „Ik ken Danny Pelizzon, die toen voorzitter was, en een aantal jongens dat er speelde. En vanuit Spijkenisse, waar ik woon, is Nieuw-Beijerland voor mij lekker dichtbij." De club koos echter voor Wim Schouten als tussenpaus en de terugkerende Hans de Heer als trainer in het nieuwe seizoen. Door het aanstaande vertrek van Dennis van Gils, die na twee jaar overstapt naar de jeugd van NSW, waagde Jacobs een nieuwe poging. Nu was de samenwerking tussen NBSW en Jacobs wél snel beklonken. De betrokkenheid van de bestuursleden en de ambitie om van NBSW, ook bij een mogelijke degradatie, een stabiele derdeklasser te maken, spraken Jacobs aan.

Faciliteiten
„Daarnaast zijn de voorwaarden eromheen goed", is Jabobs tevreden over de mogelijkheden. „In het amateurvoetbal moet je tegenwoordig blij zijn als je een leider, een grensrechter en een verzorger hebt. Bij NBSW is dat goed geregeld. En als het een beetje redelijk weer blijft, heb je goede faciliteiten. Dat speelt natuurlijk allemaal wel mee. En eens in de maand wordt er op donderdagavond voor de spelers een hapje geregeld. Dat zijn kleine dingen die meewerken om een beetje sfeer in de groep te krijgen."

Bron: AD 12-4

AddThis Social Bookmark Button

Waarom???

Afdrukken
PDF

rommelDit is het resultaat van 1 week voetballen en trainen.

Afgelopen maandag hebben vrijwilligers (zoals elke week)de plaza geveegd met bovenstaand resultaat als gevolg. Waarom is dit nu nodig er staan volop asbakken en vuilnisbakken. Uiteraard zullen ook bezoekers hieraan hebben meegewerkt maar als wij, de leden van NBSVV, de boel schoon houden dan zullen ook bezoekers eerder geneigd zijn om dit goede voorbeeld te volgen.

Het bestuur

AddThis Social Bookmark Button

AD: 'NBSVV leidt in eigen huis dure nederlaag'

Afdrukken
PDF

adNBSVV heeft van Rijnmond Hoogvliet Sport met 0-2 (0-0) verloren. Trainer Dennis van Gils over de wedstrijd: ,,De inzet was goed en de taken zijn naar behoren uitgevoerd. We hebben een uur goed mee gevoetbald. Dan gok je er op dat die bal een keer goed valt. Uiteindelijk zie je dat RHS voetballend meer inhoud heeft."

Bron: AD 9-4

AddThis Social Bookmark Button

20/4: Ledenvergadering - Statutenwijzing (gewijzigde versie)

Afdrukken
PDF

ledenvergaderingBeste leden van NBSVV

Definitieve oproep voor een ledenvergadering op vrijdagavond 20 april om 20.00 uur met als enige agendapunt het wijzigen van de statuten.

Agenda:

  1. Opening
  2. Statutenwijziging
  3. Sluiting

Mochten er op bovenstaand tijdstip niet het benodigd aantal leden aanwezig zijn, dan zal er om 20.30 uur een buitengewone ledenvergadering worden gehouden met dezelfde agenda.

Om deze statutenwijziging door te voeren zal er op deze avond een stemming plaats vinden die moet verlopen via de regels van de nu geldende statuten.

Na opmerkingen van enkele leden zijn er in samenspraak met de notaris nog enkele wijzigingen doorgevoerd in het concept. Onderstaande artikelen worden gewijzigd in de nu geldende statuten welke op de website van NBSVV staan vermeld.

Het Bestuur van NBSVV

Artikel 4 lid 5 komt te luiden als volgt:
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de KNVB aan te geven wijze.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen.

Aan artikel 7 wordt toegevoegd:
8. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van ontzetting wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd.

Artikel 15 lid 3 komt te luiden als volgt:
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door een lid of afgevaardigde voor dit doel is bekend gemaakt met gelijktijdige vermelding van de agenda. Deze wijze van bijeenroeping kan alleen plaatsvinden indien een lid of afgevaardigde hiermee instemt.

Artikel 16 lid 2 komt te luiden als volgt:
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt of door een door het bestuur aangewezen (externe) persoon. De notulen worden twee (2) weken voor de eerstvolgende algemene vergadering voor de leden ter inzage gelegd op een daartoe geschikte plaats en/of via het cluborgaan gepubliceerd en dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel 17 leden 1, 2 en 3 komen te luiden als volgt:
1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden die voor een augustus van het jaar de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt en de wettelijk vertegenwoordigers van de leden die jonger zijn.
b. Leden, of hun wettelijke vertegenwoordiger, die door het bestuur geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering en geen stemrecht, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegd royement in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
2. Stemgerechtigd zijn alle leden die voor een augustus van het lopende jaar de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt. Het stemrecht van een jonger lid kan alleen worden uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger.
3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.

AddThis Social Bookmark Button

AD: 'Dennis van Gils wil via jeugd NSVV naar eerste elftal'

Afdrukken
PDF

dennis nsvv 1Dennis van Gils (41) verruilt komende zomer het standaardvoetbal voor het jeugdvoetbal. De huidig trainer van derdeklasser NBSVV gaat bij NSVV het 019-team klaarstomen voor het eerste elftal. Je was toch op zoek naar een club buiten de Hoeksche Waard? Dennis van Gils: „Klopt. Hoofdzakelijk ben ik buiten de Hoeksche Waard op sollicitatie geweest. Maar solliciteren buiten de regio valt niet mee en in de Hoeksche Waard liggen de clubs niet voor het oprapen. Al heb ik alle opties altijd opengelaten. Voor mij is het belangrijk wat een club wil en wat voor elftal ik ga krijgen. Ik heb nu in twee jaar als hoofdtrainer van een eerste elftal geleerd dat ik een ander soort elftal moet gaan trainen dan ik nu doe. Ik ben trainer geworden om spelers en een team beter te maken en ik kijk er naar uit om bij NSVV met spelers te werken die alles uit zichzelf willen halen en de doelstelling hebben om zich te willen ontwikkelen op elk vlak."

Hoe is dat contact met NSVV dan toen ontstaan? „Twee jaar geleden had mijn zoon, die bij SJO Korendijk speelt, het idee om ergens anders te voetballen. Een groot gedeelte van mijn familie komt uit Numansdorp. Mijn zoontje heeft bij NSVV trainingen afgelegd. Uiteindelijk besloot hij bij zijn vrienden te blijven voetballen, maar zo raakte ik als ouder in gesprek met hoofd jeugdopleidingen Kor van der Heiden. Hij vroeg of ik bij NSVV aan de slag wilde gaan. Op dat moment kon ik ook hoofdtrainer worden van NBSVV. En dat is wel waarvoor ik geleerd heb. Daarom heb ik toen voor NBSVV gekozen. Maar nu heb ik wél overwogen en besloten om een jeugdelftal te trainen. Ik moet er wel bijzeggen dat ik bij meerdere club bij de laatste vijf kandidaten zat als trainer van een eerste elftal. Dan moet je het geluk hebben dat je ergens wordt aangenomen. Dat had ik niet. Ik wil wel wat blijven doen als trainer en dan wel bij een vereniging die ambitie heeft en waarbij het 019-team redelijk hoog speelt. Daarbij geeft de club NSVV mij een goed gevoel. Ook vind ik het een gezonde ambitie dat de club investeert in de eigen jeugd en spelers op wil leiden voor het eerste elftal, zonder spelers te betalen." Wil je uiteindelijk doorstromen naar het eerste elftal van NSVV? „Dat is wel mijn streven. De club kan natuurlijk nooit garanties geven. Het is aan mij om te laten zien wat voor trainer ik ben. Ik moet eerst mijn sporen verdienen. Ik ga lekker aan de slag met de jeugd en integreren in de club. Daarna zien we wel."

Bron: AD 5-4

AddThis Social Bookmark Button

Volg NBSVV

facebook          twitter

Clubfotograaf

aat fotografie

Hoofdsponsor

Banner

Clubsponsors

Banner
Banner
Banner
Banner

Teamsponsors

Club van 100

club van 100