23/11: Ledenvergadering

Afdrukken
PDF

ledenvergaderingAan alle leden van NBSVV,

Deze week ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 23 november 2018 aanvang 20:00 uur. Tijdens deze vergadering wordt nogmaals het voorstel gedaan voor het wijzigen van de statuten van de vereniging. Eerder was er op 2 november een vergadering met dit voorstel op de agenda maar toen waren niet het benodigd aantal leden aanwezig / vertegenwoordigd. Na punt 2, het voorstel tot wijziging van de statuten, wordt de vergadering vervolgt met de reguliere jaarlijkse ledenvergadering.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening.
2. Statutenwijziging
Pauze
3. Notulen van de vorige vergaderingen d.d. 10-11-2017 en 2-11-2018
4. Mededelingen.
5. Jaarverslag secretaris
6. Jaarverslag penningmeester
7. Verslag en verkiezing kascommissie
8. Vaststelling contributie seizoen 2019-2020
9. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
10. Voorstel verhoging consumptieprijzen kantine
11. Bestuursverkiezing
12. Rondvraag
13. Sluiting

V.w.b. punt 2:
Het voorstel ligt vanaf 8 november voor alle leden ter inzage in de bestuurskamer en is op de site te vinden via deze link. Op verzoek kan een afschrift toegezonden worden, stuur hiervoor een mail naar de secretaris van de vereniging Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De voorgestelde wijzigingen hebben reeds de goedkeuring van de KNVB gekregen. Op de vergadering moet de goedkeuring van de leden gevraagd worden volgens de nu geldende statuten (terug te vinden op de site van NBSVV onder Clubinfo). Dit betekent dat alleen leden toegang tot de vergadering en stemrecht hebben. De leden die niet zelf aanwezig kunnen zijn, kunnen een schriftelijke machtiging geven. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen. Jeugdleden kunnen zich, volgens de huidige statuten, niet laten vertegenwoordigen door een ouder of verzorger die geen lid is van de vereniging. Tijdens deze vergadering wordt er gestemd ongeacht het aantal aanwezige / vertegenwoordigde leden. Om goedkeuring te verkrijgen voor de wijzigingen moet er een meerderheid zijn van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

V.w.b. punt 11:
Er zijn 4 man aftredend:
1. Herkiesbaar: Bas van Gilst
2. Niet herkiesbaar: Peter Barendrecht
3. Tussentijds treden af: Hans Broersen en Hans de Groot

Wij zijn dus op zoek naar 3 nieuwe bestuursleden.

Kandidaten kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de vergadering opgeven bij Peter Barendrecht. Deze kandidaatstelling moet schriftelijk en zijn voorzien van de handtekeningen van 3 leden en van de kandidaat zelf. Mochten hier nog vragen over zijn, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Het bestuur

AddThis Social Bookmark Button

28/11: Sinterklaasfeest bij SJO

Afdrukken
PDF

sinterklaasfeest 2018In de kantine van voetbalvereniging Goudswaardse Boys verwachten wij op woensdagmiddag 28 november om 14:00 uur Sinterklaas en zijn Pieten.

Alle mini pupillen, JO9 – spelers en JO11 – spelers zijn uitgenodigd.

Neem gerust je broertje, zusje, vriendje, of vriendinnetje mee.

Toegang is gratis.

De kantine is vanaf 13:30 uur open en er is voor iedereen een verrassing.

AddThis Social Bookmark Button

Trainingspakken en tenues zijn binnen

Afdrukken
PDF

trainingspak 70 jarig bestaanBeste leden en ouders van leden,

De bestelde trainingspakken en tenues ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van NBSVV zijn binnen. Degene die een trainingspak en/of een tenue hebben besteld kunnen die op de volgende data ophalen in de kantine van NBSVV of bij Kelly Vos thuis.

 • Woensdag 31 oktober vanaf 13:30 - 18:00 uur bij Kelly Vos (thuis), Treslongstraat 20
 • Donderdag 1 november van 13:30 - 18:00 uur bij Kelly Vos (thuis), Treslongstraat 20
 • Donderdag 1 november van 19:00 - 20:00 uur in de kantine van NBSVV
 • Dinsdag 6 november van 19:00 - 20:00 uur in de kantine van NBSVV

Uit de administratie blijkt dat nog niet iedereen heeft betaald. Graag betalen voordat de pakken/tenues worden opgehaald of bij ophalen contact afrekenen. Wanneer er niet betaald is kunnen wij de spullen niet meegeven.

Met vriendelijke groet;

Team 70 jaar NBSVV

AddThis Social Bookmark Button

AD: 'Nederlaag NBSVV'

Afdrukken
PDF

adVoor de vierde keer dit seizoen is NBSVV tegen een nederlaag aangelopen. Dit keer was Hekelingen met 4-0 te sterk voor de ploeg van trainer Louis Jacobs. De Nieuw-Beijerlanders speelden tot nu toe slechts een keer gelijk. NBSVV, dat afgelopen seizoen degradeerde uit de derde klasse, bungelt daardoor samen met nog twee andere ploegen met slechts één punt onderaan in de vierde klasse G.

Bron: AD 29-10

AddThis Social Bookmark Button

3/11: Klussendag NBSVV

Afdrukken
PDF

klussendagBeste leden en ouders van leden,

Zoals aangegeven in een eerdere brief zullen de vrijwilligerstaken dit jaar op een andere manier invulling krijgen. Elke eerst zaterdag van de nieuwe maand kan er geklust worden bij NBSVV. Zaterdag 3 november is er weer een klussenochtend bij NBSVV van 9:00-13:00 uur. De volgende werkzaamheden staan gepland:

 • Enkele reclameborden van de serre draaien
 • Aanvegen van het pad rondom de kleedkamers/onkruid wieden
 • Snoeiwerkzaamheden aan de haag bij de achterdeur van de kantine
 • Buitenlamp monteren bij lege fust opslag
 • Buitenlamp nakijken bij uitgang kleedkamer
 • Deuren in de kantine schoonmaken
 • Verwarmingsradiatoren in de kantine schoonmaken
 • Ramen en kozijnen schoonmaken van de plaza

Ook zal er deze ochtend een PLUS Vespa aanwezig zijn bij NBSVV om mensen te laten proeven en zien wat we straks kunnen verwachten in de vernieuwde Plus supermarkt. Kortom kom gezellig langs voor een lekker hapje tijdens de kluswerkzaamheden.

Mocht u graag willen komen helpen op zaterdag 3 november van 9:00-13:00 uur, kunt u dit laten weten via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. . U kunt zich dan melden bij Jan Letterman. Wij houden de uren bij die u heeft gemaakt en na 8 uur werkzaamheden zullen wij de vrijwilligersbijdrage terug op uw rekening storten.

Met vriendelijke groet;

Diana de Ronde
Christa Donsen
Vrijwilligerscommissie NBSVV

AddThis Social Bookmark Button

Uitnodiging ledenvergadering - Statutenwijziging

Afdrukken
PDF

ledenvergaderingAan alle leden van NBSVV,

Deze week ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 2 november 2018 aanvang 20:00 uur.
Op deze vergadering wordt een voorstel gedaan voor het wijzigen van de statuten van de vereniging.
De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Voorstel statutenwijziging
 3. Sluiting

Het voorstel ligt vanaf 16 oktober voor alle leden ter inzage in de bestuurskamer en is op de site te vinden via deze link. Op verzoek kan een afschrift toegezonden worden, stuur hiervoor een mail naar de secretaris van de vereniging Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De voorgestelde wijzigingen hebben reeds de goedkeuring van de KNVB gekregen.

Op de vergadering moet de goedkeuring van de leden gevraagd worden volgens de nu geldende statuten (terug te vinden op de site van NBSVV onder Clubinfo).
Dit betekent dat alleen leden toegang tot de vergadering en stemrecht hebben. De leden die niet zelf aanwezig kunnen zijn, kunnen een schriftelijke machtiging geven.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen. Jeugdleden kunnen zich, volgens de huidige statuten, niet laten vertegenwoordigen door een ouder of verzorger die geen lid is van de vereniging.

Tijdens deze vergadering kan er alleen gestemd worden indien tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt op 23 november een tweede vergadering bijeengeroepen waarin over het voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit wordt genomen.

Mochten hier nog vragen over zijn, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Het bestuur

AddThis Social Bookmark Button

Louis Jacobs: 'Afgelopen zaterdag was dieptepunt'

Afdrukken
PDF

louis jacobs gwbWoensdagavond was trainer Louis Jacobs te horen in het programma Hoeksche Waard Live Sport op Radio Hoeksche Waard.

Louis kwam in het interview terug op de oorwassing van afgelopen zaterdag door BZC/Zuiderpark (0-8). Hij gaf aan dat de hoge uitslag een behoorlijke impact heeft gehad. Nochtans ziet hij voldoende perspectief voor de toekomst. De trainingsopkomst is prima en het vooruitzicht dat op korte termijn een aantal ervaren en fysiek sterke krachten terugkeren ondersteunen zijn optimisme.

Klik hier voor het interview.

AddThis Social Bookmark Button

Volg NBSVV

facebook          twitter

HW bokalen

Voor programma's, uitslagen en standen ga je naar "Jeugd" in de menubalk

Kopen voor je Club

kopen voor nbsvv

Club van 100

club van 100

Clubfotograaf

aat fotografie

Hoofdsponsor

Banner

Clubsponsors

Banner
Banner
Banner
Banner

Teamsponsors