Uitleg Intentieverklaring

Afdrukken
PDF

uitlegBeste leden,

Tijdens de ledenvergadering op 10 november a.s. zal er ook gesproken worden over de voortgang en de intentieverklaring van de fusieplannen. Door alle wilde verhalen en foutieve stukken in de krant is er nogal wat verwarring ontstaan.

Het traject naar een eventuele fusie bestaat uit vele stappen. Vele "stop of doorgaan" momenten. Deze zijn:

  1. Zien de verenigingen mogelijkheden om in de toekomst te fuseren?
  2. Is er een plek waar alle drie de verenigingen het over eens zijn? De voorzitters hebben een plek gevonden waar ze het over eens zijn en leggen het nu voor aan de ledenvergaderingen. Indien de leden hier positief tegenover staan, kan de volgende stap worden genomen.
  3. Is deze plek mogelijk? Is die grond te koop? Bestemmingsplan wijzigen? Gaan de overige instanties als de provincie en Rijkswaterstaat akkoord? Deze stap neemt de gemeente. Hier zijn voor de gemeente kosten mee gemoeid. Het is dus niet meer dan logisch dat de gemeente wil weten of de verenigingen hier serieus over zijn. Er wordt dus gevraagd hoe serieus we zijn en dat wordt in een intentieverklaring vastgelegd.
  4. Kostenplaatje, eisen van de verenigingen en de gemeente. Is het financieel haalbaar

Na deze onderzoeken komt er een totaalplan met samenstelling complex, kosten, wie betaalt wat en overige voorwaarden.

Hierna is het aan de gemeenteraad en de ledenvergaderingen om een definitieve beslissing te nemen.

Ik hoop dat het nu wat duidelijker is geworden en hoor jullie verdere vragen graag op de ledenvergadering.

Hans Broersen
Voorzitter

AddThis Social Bookmark Button