NBSVV wil actie zien van raad

Afdrukken
PDF

adVoorzitter Hans Broersen van voetbalvereniging NBSVV in Nieuw-Beijerland is teleurgesteld in de raadsleden van Korendijk. Hij wil dat ze in gesprek gaan met de voetbalverenigingen om naar oplossingen te zoeken. Onlangs ketste een fusie tussen drie clubs op een nieuw complex af. Broersen heeft een brief geschreven aan de raadsleden van Korendijk, om ze wakker te schudden en te motiveren om eens wat te doen voor de verenigingen. „Want nu gebeurt er niks." Vorige maand werd duidelijk dat een streep is gezet door de plannen om NBSVV, SV Piershil en de Goudswaardse Boys te laten fuseren op een nieuw complex, nadat de leden van de Goudwaardse Boys hadden aangegeven daar niet voor open te staan. De raad had in een eerder stadium al besloten alleen mee te willen werken aan een zo'n gloednieuw complex op een neutrale plek, wanneer alle voetbalclubs mee zouden willen doen.

Volgens Broersen gebruikt de gemeente dat nu als excuus om opnieuw niets te hoeven doen. Hij wil dat de raad veel meer overlegt met de dorpsgemeenschappen. Niet alleen wat betreft de voetbal, maar wat betreft het hele verenigingsleven. Hij schrijft dat andere verenigingen in de regio prachtige complexen hebben, omdat ze gefaciliteerd worden door gemeentebesturen. „Het verschil is dat daar naar mogelijkheden is gekeken en niet naar bezwaren." De voorzitter begrijpt ook niet dat de gemeente Korendijk wel wil kijken naar een fusie van drie verenigingen, maar niet van twee. „Wat voor reden kun je daar voor hebben? Er zullen best problemen zijn, maar er is nooit naar oplossingen gezocht." Ook onder raadsleden lopen de emoties rondom dit onderwerp op. Claus aan den Wiel (GroenLinks) vindt dat wethouder Paul Boogaard voorbarig is geweest door eind november tegen deze krant te zeggen dat een nieuw complex definitief geen doorgang vindt. „Hij is voor de muziek uitgelopen. Hij had eerst het gesprek met de voorzitters van NBSVV en SV Piershil moeten aangaan." Ook de VVD-fractie heeft stevige kritiek op Boogaard. Tijdens de ledenstemming bij Goudwaardse Boys was de wethouder aanwezig, omdat hij ook lid is van deze vereniging. „Dat wekt de schijn dat hij het proces beïnvloed heeft", zegt raadslid Léon Hoek.

Afzijdig
Boogaard bestrijdt dat nadrukkelijk. „Ik heb tijdens die ledenvergadering mijn mond niet opengetrokken en mij totaal afzijdig gehouden." Boogaard zegt ook dat hij graag verder in gesprek gaat met Broersen. Hij geeft aan dat hij nooit gezegd heeft dat de fusie niet doorgaat, maar dat de gemeente daarvoor nu geen onderzoeksgeld beschikbaar stelt, omdat niet alle drie de clubs meedoen. „Als SV Piershil en NBSVV aangeven dat ze willen fuseren, bijvoorbeeld op de velden van NBSVV, dan ga ik daar graag mee aan de slag. Wij zijn alleen geen trekker van de fusie, die verantwoordelijkheid ligt bij de verenigingen."

Bron: AD 8-12

AddThis Social Bookmark Button