Uitstel ledenvergadering - Statutenwijziging

Afdrukken
PDF

ledenvergaderingBeste leden,

Ondanks het vele werk dat wij hebben verzet om tot een concept statutenwijziging te komen wat we aan jullie voor kunnen leggen tijdens de geplande ledenvergadering op 20 april a.s., blijven ons vragen en opmerkingen bereiken. We hebben daarom besloten de ledenvergadering te verschuiven naar een nog nader te bepalen datum, zodat we tot een concept kunnen komen wat de goedkeuring van de leden kan krijgen op een ledenvergadering.

Wel willen we op 20 april iedereen de gelegenheid geven om met ons van gedachten te wisselen over het concept zoals iedereen dat nu heeft kunnen lezen (via e-mail of in de bestuurskamer). Wij zien u graag op 20 april om 20:00 uur.

Peter Barendrecht
Secretaris

AddThis Social Bookmark Button