Uitnodiging ledenvergadering - Statutenwijziging

Afdrukken
PDF

ledenvergaderingAan alle leden van NBSVV,

Deze week ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op vrijdag 2 november 2018 aanvang 20:00 uur.
Op deze vergadering wordt een voorstel gedaan voor het wijzigen van de statuten van de vereniging.
De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Voorstel statutenwijziging
  3. Sluiting

Het voorstel ligt vanaf 16 oktober voor alle leden ter inzage in de bestuurskamer en is op de site te vinden via deze link. Op verzoek kan een afschrift toegezonden worden, stuur hiervoor een mail naar de secretaris van de vereniging Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

De voorgestelde wijzigingen hebben reeds de goedkeuring van de KNVB gekregen.

Op de vergadering moet de goedkeuring van de leden gevraagd worden volgens de nu geldende statuten (terug te vinden op de site van NBSVV onder Clubinfo).
Dit betekent dat alleen leden toegang tot de vergadering en stemrecht hebben. De leden die niet zelf aanwezig kunnen zijn, kunnen een schriftelijke machtiging geven.
Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen. Jeugdleden kunnen zich, volgens de huidige statuten, niet laten vertegenwoordigen door een ouder of verzorger die geen lid is van de vereniging.

Tijdens deze vergadering kan er alleen gestemd worden indien tenminste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt op 23 november een tweede vergadering bijeengeroepen waarin over het voorstel, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit wordt genomen.

Mochten hier nog vragen over zijn, kunt u contact opnemen met de secretaris.

Het bestuur

AddThis Social Bookmark Button