8/2: Buitengewone ledenvergadering

Afdrukken
PDF

ledenvergaderingGeachte leden,

Hierbij nodigt het bestuur u uit tot het bijwonen van een buitengewone ledenvergadering welke op 8 februari a.s. zal worden gehouden in de kantine van ons sportcomplex. Aanvang 20:00 uur.

 

Agenda

1. Opening.
2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 23-11-2018.
3. Bestuursverkiezing.
4. Sluiting.

V.w.b. punt 3: Dirk Enzlin is bereid bevonden om zich kandidaat te stellen voor de taak van voorzitter. Peter Oprel is bereid bevonden om zich kandidaat te stellen voor een bestuursfunctie.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur NBSVV

AddThis Social Bookmark Button